Verklaring betreffende bescherming persoonsgegevens

De vennootschap MEPHISTO E-commerce GmbH [+ adresse] neemt als beheerder van de MEPHISTO webshops de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken. We zorgen er zowel technisch als organisatorisch voor dat wij ons en dat externe dienstverleners die voor ons werken zich houden aan de voorschriften betreffende de gegevensbescherming.

VERZAMELEN, VERWERKEN, OPSLAAN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we een contract met u afsluiten, verzamelen en verwerken we de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld in ons systeem en gebruiken we deze gegevens voor de duur van de uitvoering van het contract, d.w.z. voor de uitvoering van de opdracht en voor de afrekening. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden, bijv. naam, woonadres, e-mailadres, geboortedatum, beroep, rekeningnummer, etc.

Voor reclamedoeleinden en marktonderzoek evenals voor het opstellen van een offerte die aan uw wensen voldoet, gebruiken we geanonimiseerde gebruikersprofielen. Verder gebruiken we de opgeslagen post- en e-mailadressen om u meer informatie toe te sturen over nieuwe producten en over producten zoals in uw meest recente bestelling. U hebt het recht u hiertegen kosteloos te verzetten. Hiervoor kunt u te allen tijde een verklaring / e-mail sturen aan service.nl@mephisto.com of het desbetreffende vakje op de bestelling resp. de link onderaan elke nieuwsbrief aanklikken. 

We maken u erop attent dat we, in het kader van risicobeheer en om  een aangepaste beslissing te kunnen nemen over het ontstaan, de uitvoering of de beëindiging van de contractrelaties, kanswaarden voor uw toekomstig gedrag verzamelen of gebruiken en dat we voor het berekenen van deze kanswaarden ook uw adresgegevens gebruiken. 

We informeren u gratis over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons ook te allen tijde kosteloos verzoeken om de bij ons opgeslagen persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. 

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de  bestellingen die bij onze onderneming en  verbonden ondernemingen geplaatst worden, evenals bij de ondernemingen die belast zijn met de uitvoering van de bestellingen. In de andere gevallen geven wij uw gegevens niet aan derden door zonder uw uitdrukkelijke toestemming, onder meer voor reclamedoeleinden. Wanneer wie hiertoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instanties ter beschikking stellen.

Wij slaan uw gegevens op bijzonder beveiligde servers op. Om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang of verspreiding door onbevoegde personen hebben we de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen. Slechts een beperkt aantal hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Ondanks regelmatige controles is een volledige beveiliging tegen alle mogelijke risico’s niet mogelijk. 

Uw persoonsgegevens worden versleuteld via internet overgedragen. Voor de gegevensoverdracht maken we gebruik van een SSL-versleuteling (secure socket layer).

ANALYSE VAN DE IP-ADRESSEN EN VERDERE INFORMATIE

Wanneer u toegang hebt tot onze website, worden uw gegevens op onze servers opgeslagen, o.a. uw IP-adres, de datum, tijd en de bekeken pagina’s. Deze gegevens zouden een identificatie van een individuele gebruiker mogelijk kunnen maken. 

Wij gebruiken de IP-adressen niet om de gebruiker te identificeren. We kunnen deze IP-adressen echter wel gebruiken voor (anonieme) statistische evaluatie. Bovendien gebruiken we de gegevens van uw IP-adres en andere gegevens om eventueel misbruik te voorkomen (fraud prevention) en om u de nationale en/of lokale versie van onze website aan te bieden. 

BETALINGSAFHANDELING BIJ BESTELLINGEN

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze wikkelt een externe dienstverlener de betalingen af. Wanneer de betaling per creditcard of via Paypal gedaan wordt, moeten uw persoonsgegevens doorgestuurd worden aan de desbetreffende dienstverlener omdat anders uw bestelling niet uitgevoerd kan worden.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

De hierna vermelde toestemming hebt u desgevallend uitdrukkelijk gegeven. We willen u erop attent maken dat u uw toestemming te allen tijde voor toekomstige gevallen kunt intrekken.

Toestemming voor e-mailreclame
Ik wil graag regelmatig via e-mail geïnformeerd worden over interessante aanbiedingen. Mijn e-mailadres wordt niet doorgegeven aan andere ondernemingen. Ik kan mijn toestemming voor het ontvangen van e-mailreclame voor toekomstige gevallen te allen tijde intrekken.

VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

Bij de MEPHISTO webshop vinden wij uw veiligheid ontzettend belangrijk. U kunt onze websites en onze aanbiedingen  volledig anoniem raadplegen. Als u echter een bestelling wilt plaatsen of ons op een andere manier uw gegevens ter beschikking stelt (bijv. door u te abonneren op de nieuwsbrieven) slaan wij deze gegevens met uw toestemming op. 

  • Alle bij de bestelprocedure door u ingevoerde gegevens worden versleuteld voordat ze uw PC verlaten en via internet overgedragen worden. Hiervoor maken wij gebruik van de algemeen erkende, veilige "secure socket layer" (SSL)-overdracht met een 128-bit-versleuteling. Zo wordt absoluut vermeden dat buitenstaanders uw versleutelde gegevens kunnen lezen.
  • De MEPHISTO-webshop werkt met verschillende weergaves. Zo kan het zijn dat het SSL-symbool niet onderaan uw browservenster verschijnt resp. dat in het dialoogvenster van uw browser niet verwezen wordt naar een link met een SSL-server. U kunt echter de versleutelde overdracht van uw ingevoerde gegevens zien (https-modus) als u in de check-out op de rechter muisknop klikt en dan het item “Eigenschappen" en certificaten selecteert.
  • Alle persoonsgegevens slaan we op zeer goed beveiligde servers op. Om uw gegevens op deze servers te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang of verspreiding door onbevoegde personen hebben we de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen. Slechts een beperkt aantal hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Ondanks regelmatige controles is een volledige beveiliging tegen alle mogelijke risico’s niet mogelijk.

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze internetsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en door uw internetbrowser opgeslagen worden. Cookies worden vaak gebruikt om de toegang tot internet gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken. Cookies zijn bijvoorbeeld nodig om het technisch functioneren van het winkelmandje mogelijk te maken. 

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zgn. „sessiecookies“ die verwijderd worden als u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast bestaan er ook cookies van langere duur waarmee wij de bezoekers herkennen. 

Verder gebruiken we de cookies om te analyseren welke pagina’s u hoe vaak bezoekt en om marketingonderzoek te doen. Hierbij maken wij gebruik van de online-tracking diensten van Google Analytics, een dienst voor de analyse van websites van  Google Inc.  Alle gegevens die we door middel van deze analyses verzamelen zijn geen persoonsgegevens en zijn dan ook volledig anoniem. 

U kunt de door ons gecreëerde cookies te allen tijde verwijderen.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als er cookies verzonden worden.

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers  persoonsgegevens aan ons ter beschikking stellen. Het gebruik van onze webshop door kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar is verboden. We vragen en verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen. Wij geven dergelijke gegevens evenmin door aan derden.

VERKLARING BETREFFENDE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE +1

Verzamelen en doorsturen van gegevens:
Met behulp van de Google +1-button kunt u overal ter wereld informatie publiceren.  
Via de  Google +1-button ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners.  Google slaat zowel de informatie die u ingevoerd hebt voor een content +1 op alsook informatie over de pagina die u door het aanklikken van  +1 bekeken heeft.  Uw +1 kan als aanwijzing samen met uw profielnaam en uw foto in Google-services, zoals bijv. uw zoekresultaten of uw Google-profiel of op een andere manier in onze websites en onze publicaties op internet weergegeven worden. 

Google verzamelt informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen nog te verbeteren.  Om gebruik te kunnen maken van de Google +1-button, dient u te beschikken over een overal ter wereld zichtbaar, openbaar Google-profiel dat ten minste de voor het profiel geselecteerde naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook vervangen worden door een andere naam die u bij het delen van content over uw Google-account gebruikt hebt. De identiteit van uw Google-profiel kan zichtbaar worden gemaakt aan gebruikers die beschikken over uw e-mailadres of over andere identificatie-informatie over u.

Gebruik van de verzamelde gegevens/informatie:
Naast de bovenvermelde gebruiksdoelen kan de door u ter beschikking gestelde informatie gebruikt worden volgens de van toepassing zijnde bepalingen betreffende gegevensbescherming van Google.  Google kan beknopte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker publiceren resp. deze statistieken doorgeven aan gebruikers en partners, zoals bijv. uitgevers, adverteerders of aanverwante websites.

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIAL PLUG-INS

Onze website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk  „facebook.com“ die beheerd worden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Deze plug-ins zijn gemarkeerd met het Facebook-logo of met de toevoeging "Facebook social plug-in".
Wanneer u één van onze websites met een dergelijke plug-in opent, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook.  De content van de plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser gestuurd en door uw browser in de website gevoegd. 
Door het invoegen  van deze plug-ins ontvangt Facebook de melding dat u de desbetreffende pagina van onze website bekeken hebt.  Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook uw bezoek vermelden op uw Facebook-account.  Als u gebruik maakt van plug-ins, bijv. omdat u op de “vind ik leuk”-button geklikt hebt of een reactie geplaatst hebt, wordt deze informatie door uw browser direct aan Facebook  doorgegeven en daar opgeslagen. 
Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik  van gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot uw privacy vindt u onder „Belangrijke informatie betreffende gegevensbescherming door Facebook“.
Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich uitloggen op Facebook voordat u onze internetsite bezoekt."

GEBRUIK GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van  Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden waarmee een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk gemaakt wordt.  De door een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer een IP-anonimisering voor deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter slechts in verkorte vorm verwerkt in de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.  Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.  In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en om alle met het gebruik van onze internetsite samenhangende services voor de beheerder van de website te kunnen leveren.  Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde  IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies deactiveren door de instellingen in uw browsersoftware aan te passen. We maken u er echter wel op attent dat u in dergelijk geval waarschijnlijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van de website. Als u de via de volgende link beschikbare browser-plugin  downloadt: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en installeert, kunt u bovendien voorkomen dat de door cookies verzamelde gegevens betreffende uw gebruik van onze website (incl. uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden.

Meer informatie vindt u onder
 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. onder www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie betreffende Google Analytics en gegevensbeveiliging). We maken u erop attent dat op deze website Google Analytics gevolgd wordt door de code  „gat._anonymizeIp();“ om zo geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (sog. IP-masking) te garanderen.